ประกาศราคากลางงานก่อสร้างขยายถนน และท่อระบายน้ำ คสล ถนนทางหลวงเทศบาลสายโชคชัย-ครบุรี บริเวณหน้าศาลเจ้า หมู่ที่ 1 ตำบลโชคชัย อำเภอโชคชัย จังหวัดนครราชสีมา (ครั้งที่ 2)

24 ก.ย. 62
ดาวน์โหลดเอกสารแนบ :