ประกาศราคากลางงานก่อสร้างอาคารเก็บวัสดุ บริเวณพื้นที่สำนักงานเทศบาลตำบลโชคชัย หมู่ที่ 1 ตำบลโชคชัยฯ (ที่ดินของรัฐ ตามประกาศกระทรวงมหาดไทยฯ)

14 ก.ค. 63
ดาวน์โหลดเอกสารแนบ :