ประกาศราคากลางงานก่อสร้างโครงการเสริมถนน ถนนมิตรภาพ (ช่วงแยกตัดถนนโชคชัย-ครบุรี ถึงแยกถนนรอบบึง) หมูที่ 1 ตำบลกระโทก ตำบลโชคชัย อำเภอโชคชัย จังหวัดนครราชสีมา

13 ม.ค. 65