ประกาศราคากลางงานก่อสร้างโครงการปรับปรุงซ่อมแซมถนน ถนนไมตรีจิตต์ (ช่วงแยกถนนมิตรภาพถึงแยกถนนพิชิตคเชนทร์) หมู่ที่ 7,12 ตำบลกระโทก ,หมู่ที่ 2,4 ตำบลโชคชัย อำเภอโชคชัย จังหวัดนครราชสีมา

13 ม.ค. 65