ประกาศราคากลางงานก่อสร้างซ่อมสร้างถนน คสล.พร้อมวางท่อระบายน้ำ คสล. ซอยโชคชัย 3 ม.1 ต.โชคชัยฯ(ครั้งที่2)

05 ก.ย. 65