ประกาศราคากลางงานจัดซื้อถังขยะมูลฝอยแบบถังพลาสติก พร้อมฝาและขาตั้งแบบยางรถยนต์ ฯ จำนวน 200 ใบ

19 พ.ค. 65
ดาวน์โหลดเอกสารแนบ :