ประกาศราคากลางงานปูลากแอสฟัลท์ติกคอนกรีตทับผิวถนนเดิม ถนนเสรีประชา (ช่วงโรงเรียนโชคชัยพรหมบุตรบริหารถึงแยกถนนออมสิน) หมู่ที่ 1,6,13 ตำบลโชคชัยฯ

20 ก.ค. 63
ดาวน์โหลดเอกสารแนบ :