ประกาศราคากลางงานปูลาดแอสฟัลท์ติกคอนกรัตทับผิวถนนเดิม ถนนมิตรภาพ (ช่วงแยกถนนออมสินถึงซอยบ้านจัดสรร) หมู่ที่ 13 ตำบลโชคชัยฯ

20 ก.ค. 63
ดาวน์โหลดเอกสารแนบ :