ประกาศราคากลางงานวางท่อระบายน้ำ คสล. ถนนวัลลิภาภรณ์ (ช่วงบ้านผู้ใหญ่แถมและหน้าบ้านนายโฉ่) หมู่ที่ 4 ตำบลกระโทก อำเภอโชคชัย จังหวัดนครราชสีมา

27 มิ.ย. 65