ประกาศราคากลางจ้างปรับปรุงซ่อมแซมทางวิ่ง ภายในบึงกระุโทก หมู่ที่ 12 ตำบลกระโทก อำเภอโชคชัย จังหวัดนครราชสีมา

07 ธ.ค. 60