ประกาศราคากลางานก่อสร้างวางท่อระบายน้ำ คสล. ซอยโนนมะม่วง (ช่วงหน้าบ้านเช่ากำนันกำธรถึงแยกซอยสะพานดำ) ม.4 ต.กระโทก อ.โชคชัย จ.นครราชสีมา

22 พ.ค. 66