ประกาศราคากลางโครงการก่อสร้างถนน คสล. ซอยบ้านนางแหยม หมู่ที่ 8 ตำบลโชคชัย อำเภอโชคชัย จังหวัดนครราชสีมา

24 ม.ค. 65