ประกาศราคากลางโครงการก่อสร้างถนน คสล. พร้อมวางท่อระบายน้ำ คสล. ซอยบ้านนายเพชร หมู่ที่ 13 ตำบลกระโทก อำเภอโชคชัย จังหวัดนครราชสีมา

24 ม.ค. 65