ประกาศราคากลางโครงการปรับปรุงเปลี่ยนฝารางวีระบายน้ำ คสล.ถนนเสรีประชา (ช่วงปากซอยเสรีประชา 3 ถึงซอยบ้านน้านพ) หมู่ที่ 6,7 ตำบลโชคชัย อำเภอโชคชัย จังหวัดนครราชสีมา

21 ก.ย. 65