ประกาศราคากลางโครงการปรับปรุงเปลี่ยนฝารางวีระบายน้ำ คสล. ถนนเสรีประชา (ช่วงหน้าร้าน CJ ถึงร้านขายน้ำมัน) หมู่ที่ 6 ตำบลโชคชัย อำเภอโชคชัย จังหวัดนครราชสีมา

21 ก.ย. 65