ประกาศราคากลางโครงการปรับปรุงเปลี่ยนฝารางวีระบายน้ำ คสล.ถนนเสรีประชา (ช่วงปากซอยแสนแสบทั้ง 2 ข้าง) หมู่ที่ 6,7 ตำบลโชคชัย อำเภอโชคชัย จังหวัดนครราชสีมา

21 ก.ย. 65