ประกาศราคากลางโครงการก่อสร้างวางท่อระบายน้ำ คสล. ซอยมิตรภาพ 4 หมู่ที่ 1 ตำบลกระโทก อำเภอโชคชัย จังหวัดนครราชสีมา

17 ก.พ. 65