ประกาศราคากลางโครงการก่อสร้างวางท่อระบายน้ำ คสล. ซอยโคกขี้เหล็ก (ด้านทิศใต้) หมู่ที่ 6 ตำบลโชคชัย อำเภอโชคชัย จังหวัดนครราชสีมา

06 มิ.ย. 65