ประกาศราคากลางโครงการก่อสร้างวางท่อระบายน้ำ คสล. ซอยบ้านครูปทุมวรรณ หมู่ที่ 2 ตำบลโชคชัย อำเภอโชคชัย จังหวัดนครราชสีมา

06 มิ.ย. 65