ประกาศราคากลางโครงการก่อสร้างวางท่อระบายน้ำ คสล. ซอยบ้านนายมี คุ้มกระโทก หมู่ที่ 8 ตำบลโชคชัย อำเภอโชคชัย จังหวัดนครราชสีมา

06 มิ.ย. 65