ประกาศราคากลาง จัดซื้อพร้อมติดตั้งกังหันเติมอากาศ ฯ บริเวณบึงกระโทก หมู่ที่ 12 ตำบลกระโทก และ บริเวณบึงทุ่งน้อย (ข้างวัดใหม่สระประทุม) หมู่ที่ 2 ตำบลโชคชัย อำเภอโชคชัย จังหวัดนครราชสีมา

05 มี.ค. 63
ดาวน์โหลดเอกสารแนบ :