ประกาศราคางานจัดซื้อวัสดุงานบ้านงานครัว ถังขยะพลาสติกแบบมีล้อ ขนาดบรรจุ 120 ลิตร จำนวน 70 ใบ และ 240 ลิตร จำนวน 8 ใบ

11 ก.ย. 63
ดาวน์โหลดเอกสารแนบ :