ประกาศเจตนารมณ์การป้องกันและต่อต้านการทุจริตคอรัปชั่น

08 ต.ค. 61

วันที่ 8 ตุลาคม 2563  นางลลิตภัทร  พฤฒิศาสตร์  นายกเทศมนตรีตำบลโชคชัย  ได้ประกาศเจตนารมณ์การป้องกันและต่อต้านการทุจริตคอรัปชั่น หน้าแถวเคารพธงชาติ ให้แก่พนักงานเทศบาล ลูกจ้าง และพนักงานจ้าง

ดาวน์โหลดเอกสารแนบ :