ประกาศเชิญชวนร่วมรับฟังการประชุมสภาเทศบาลตำบลโชคชัย

17 ก.ย. 63

ประกาศขอเชิญชวนร่วมรับฟังการประชุมสภาเทศบาลตำบลโชคชัย วันที่17 กันยายน 2563