ประกาศเทศบาลตำบลโชคชัย เรื่อง การกำหนดราคากลางจัดซื้อเครื่องเล่นสนาม ชุดบ้านกระดานลื่นหรรษา 3 ทาง ขนาดไม่น้อยกว่า 3.4×7.1×3.6 เมตร พร้อมติดตั้ง

01 มิ.ย. 64

ประกาศเทศบาลตำบลโชคชัย เรื่อง การกำหนดราคากลางจัดซื้อเครื่องเล่นสนาม ชุดบ้านกระดานลื่นหรรษา 3 ทาง ขนาดไม่น้อยกว่า 3.4×7.1×3.6 เมตร พร้อมติดตั้ง