ประกาศเทศบาลตำบลโชคชัย เรื่อง รายชื่อผู้ผ่านการสรรหาและเลือกสรรบุคคลเพื่อบรรจุและแต่งตั้งเป็นพนักงานจ้าง

21 ก.ย. 66