ประกาศเทศบาลตำบลโชคชัย เรื่องการโอนงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ2567 ครั้งที่1

11 ต.ค. 66