ประกาศเทศบาลตำบลโชคชัย เรื่องการแก้ไขเปลี่ยนแปลงคำชี้แจงงบประมาณรายจ่าย ประจำปี พ.ศ.2567 ครั้งที่ 1

30 พ.ย. 66