ประกาศเทศบาลตำบลโชคชัย เรื่อง ประกวดราคาซื้อรถบรรทุก(ดีเซล) แบบบรรทุกน้ำ ขนาด 6 ตัน 6 ล้อ จำนวน 1 คัน

28 มิ.ย. 67