ประกาศเผยเเพร่รายงานการประชุมสภาเทศบาลตำบลโชคชัย สมัยวิสามัญ ประจำปี 2563 สมัยที่ 2

01 ต.ค. 63

ประกาศเผยเเพร่รายงานการประชุมสภาเทศบาลตำบลโชคชัย สมัยวิสามัญ ประจำปี 2563 สมัยที่ 2