ประกาศเผยเเพร่รายงานการประชุมสภาเทศบาลตำบลโชคชัย สมัยสามัญ ประจำปี 2563 สมัยที่ 4

29 พ.ย. 63

รายงานการประชุมสภา สมัยสามัญ ปี 2563 สมัยที่ 3 ครั้งที่ 1 เเละ ครั้งที่ 2