ประกาศเรียกประชุมสภาเทศบาลตำบลโชคชัย สมัยสามัญ สมัยเเรก ปี 2565

24 ม.ค. 65

เรียกประชุมสภาเทศบาลตำบลโชคชัย สมัยสามัญ สมัยเเรก ประจำปี 2565