ประกาศ ประกวดราคาจ้างก่อสร้างปูลาดแอสฟัลท์ติกคอนกรีตทับทางวิ่ง คสล. เดิม ภายในบึงกระโทก หมู่ที่ 12 ตำบลกระโทก อำเภอโชคชัย จังหวัดนครราชสีมา ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

18 พ.ย. 62
ดาวน์โหลดเอกสารแนบ :