ประชุมคณะกรรมการช่วยเหลือประชาชนตามอำนาจหน้าที่ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น

13 เม.ย. 63

วันที่ 13 เมษายน 2563 เวลา 10.00 น. นางลลิตภัทร พฤฒิศาสตร์ นายกเทศมนตรีตำบลโชคชัย เป็นประธานในการประชุมคณะกรรมการช่วยเหลือประชาชนตามอำนาจหน้าที่ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น เทศบาลตำบลโชคชัย ณ ห้องประชุมชั้น 3 สำนักงานเทศบาลตำบลโชคชัย