ประชุมคณะกรรมการสัดส่วนประชาคมท้องถิ่นระดับตำบล เทศบาลตำบลโชคชัย

24 มิ.ย. 64

วันที่ 22 มิถุนายน 2564 เวลา10.00น. นางลลิตภัทร
พฤฒิศาสตร์ นายกเทศมนตรีตำบลโชคชัย พร้อมด้วยสมาชิกสภาเทศบาล ได้เข้าร่วมประชุมกับคณะกรรมการสัดส่วนประชาคมท้องถิ่นระดับตำบล เทศบาลตำบลโชคชัย ในการพิจารณาเห็นชอบร่างแผนพัฒนาท้องถิ่น