ประชุมประชาคม รับฟังความคิดเห็น ขอถอนสภาพและ ขอใช้ที่สาธารณะประโยชน์ ที่ดินแปลง “บึงบ่อทะยิง สาธารณะประโยชน์” บางส่วน

04 ส.ค. 64

วันที่ 19 กรกฎาคม 2564 เวลา 17.30 น. เทศบาลตำบลโชคชัย

โดยการนำของ 👉ท่านนายกลลิตภัทร พฤฒิศาสตร์ นายกเทศมนตรีตำบลโชคชัย 
👉พร้อมคณะผู้บริหาร 👉หัวหน้าส่วนราชการ เทศบาลตำบลโชคชัย
👉ลงพื้นที่หมู่ที่ 12 ตำบลโชคชัย
📍ประชุมประชาคม รับฟังความคิดเห็น ขอถอนสภาพและ ขอใช้ที่สาธารณะประโยชน์ ที่ดินแปลง
“บึงบ่อทะยิง สาธารณะประโยชน์” บางส่วน
(หนังสือสำคัญสำหรับที่หลวง เลขที่ 2461/2510)
หมู่ที่ 12 ตำบลโชคชัยอำเภอโชคชัย
จังหวัดนครราชสีมา เพื่อใช้ก่อสร้าง ศูนย์ป้องกันและบรรเทาสาธารณะภัย เทศบาลตำบลโชคชัย  ทั้งนี้ จากที่ประชุมประชาคม ทั้ง 3 จุด
👉1. ศาลาโพธิ์ทองหมู่ที่ 12 ตำบลโชคชัย
👉2. ศาลาหน้าบ้านพี่ดุสิต
👉3. ศาลา sml หมู่ที่ 12 ตำบลโชคชัย
📍มีมติเป็นเอกฉันท์ เห็นชอบ ในการก่อสร้างในครั้งนี้…
และในวันที่ 20 กรกฎาคม 2564 เทศบาลตำบลโชคชัยจะลงพื้นที่ในหมู่ที่ 12 ตำบลโชคชัย ให้ครบทุกจุด เพื่อรับฟังความคิดเห็นของพี่น้องประชาชนต่อไป
🙏 เทศบาลตำบลโชคชัยขอขอบพระคุณพี่น้องหมู่ที่ 12 ตำบลโชคชัยที่ร่วมประชุม ในครั้งนี้🙏