ประชุมประชาคม รับฟังความคิดเห็น ขอถอนสภาพและ ขอใช้ที่สาธารณะประโยชน์ ที่ดินแปลง “บึงบ่อทะยิง สาธารณะประโยชน์” บางส่วน

04 ส.ค. 64

วันที่ 19 กรกฎาคม 2564 เวลา 17.30 น. เทศบาลตำบลโชคชัย

โดยการนำของ ?ท่านนายกลลิตภัทร พฤฒิศาสตร์ นายกเทศมนตรีตำบลโชคชัย 
?พร้อมคณะผู้บริหาร ?หัวหน้าส่วนราชการ เทศบาลตำบลโชคชัย
?ลงพื้นที่หมู่ที่ 12 ตำบลโชคชัย
?ประชุมประชาคม รับฟังความคิดเห็น ขอถอนสภาพและ ขอใช้ที่สาธารณะประโยชน์ ที่ดินแปลง
“บึงบ่อทะยิง สาธารณะประโยชน์” บางส่วน
(หนังสือสำคัญสำหรับที่หลวง เลขที่ 2461/2510)
หมู่ที่ 12 ตำบลโชคชัยอำเภอโชคชัย
จังหวัดนครราชสีมา เพื่อใช้ก่อสร้าง ศูนย์ป้องกันและบรรเทาสาธารณะภัย เทศบาลตำบลโชคชัย  ทั้งนี้ จากที่ประชุมประชาคม ทั้ง 3 จุด
?1. ศาลาโพธิ์ทองหมู่ที่ 12 ตำบลโชคชัย
?2. ศาลาหน้าบ้านพี่ดุสิต
?3. ศาลา sml หมู่ที่ 12 ตำบลโชคชัย
?มีมติเป็นเอกฉันท์ เห็นชอบ ในการก่อสร้างในครั้งนี้…
และในวันที่ 20 กรกฎาคม 2564 เทศบาลตำบลโชคชัยจะลงพื้นที่ในหมู่ที่ 12 ตำบลโชคชัย ให้ครบทุกจุด เพื่อรับฟังความคิดเห็นของพี่น้องประชาชนต่อไป
? เทศบาลตำบลโชคชัยขอขอบพระคุณพี่น้องหมู่ที่ 12 ตำบลโชคชัยที่ร่วมประชุม ในครั้งนี้?