ประชุมหารือการจัดกิจกรรม “วันของดีบ้านกระโทก ลอยกระทงโชคชัย” ประจำปี 2564

25 พ.ย. 64
วันที่ 10 พฤศิกายน 2564 นางลลิตภัทร พฤฒิศาสตร์ นายกเทศมนตรีตำบลโชคชัย พร้อมด้วย คณะผู้บริหารสภาเทศบาลฯ ปลัดเทศบาล หัวหน้าส่วนราชการ และ คณะกรรมการชุมชน เทศบาลตำบลโชคชัย ร่วมประชุมหารือการจัดกิจกรรม “วันของดีบ้านกระโทก ลอยกระทงโชคชัย” ประจำปี 2564
โดยมติการประชุม มีมติเห็นควรที่จะ “งดจัดกิจกรรม”การประกวดนางนพมาศ และการประกวดกระทง ออกไปก่อน เนื่องจากสถานการณ์ ของการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019(COVID-19) ทางที่ประชุมจึงมีมติเห็นชอบในการ งดจัดกิจกรรม ลงไปก่อน
แต่ทางเทศบาลตำบลโชคชัย จะอำนวยความสะดวกในเรื่อง สร้างท่าน้ำไว้ให้ประชาชนได้ลอยกระทง พร้อมทั้งประดับไฟรอบบึงกระโทก
และจะมีจุดคัดกรองตรวจวัดอุณหภูมิ,มีจุดบริการล้างมือ,และเจลแอลกอฮอล์ล้างมือไว้ให้บริการพี่น้อง ที่มาลอยกระทงด้วยครับ