ประชุมให้ความช่วยเหลือตามอำนาจหน้าที่ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นให้แก่ ผู้ยากไร้ ผู้ด้วยโอกาส ผู้มีรายได้น้อย ผู้ป่วยติดบ้าน/ติดเตียง ที่ได้รับผลกระทบ จากสถานการณ์โรค COVID-19(รอบ 4)

17 ก.ค. 63

วันที่ 17 กรกฎาคม 2563 เวลา 10.00-12.00 น. ท่านนายกลลิตภัทร พฤฒิศาสตร์ นายกเทศมนตรีตำบลโชคชัย เป็นประธานเปิด การประชุมให้ความช่วยเหลือตามอำนาจหน้าที่ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นให้แก่ ผู้ยากไร้ ผู้ด้วยโอกาส ผู้มีรายได้น้อย ผู้ป่วยติดบ้าน/ติดเตียง ที่ได้รับผลกระทบ จากสถานการณ์โรค COVID-19(รอบ 4) ณ ห้องประชุมชั้น 3 สำนักงานเทศบาลตำบลชคชัย