พิธีวางพวงมาลาสักการะและบวงสรวงดวงวิญญาณท่านท้าวสุรนารีฯ

26 ก.พ. 61

เมื่อวันที่ 23 กุมภาพันธ์ 2561 เวลา 06.00 น. นางลลิตภัทร  พฤฒิศาสตร์  นายกเทศมนตรีตำบลโชคชัย  พร้อมด้วยคณะผู้บริหาร , สมาชิกสภาเทศบาล , หัวหน้าส่วนราชการ , พนักงานเทศบาล , พ่อค้าและประชาชนชาวอำเภอโชคชัย  ร่วมพิธีวางพวงมาลาสักการะและบวงสรวงดวงวิญญาณท่านท้าวสุรนารี ณ ลานอนุสาวรีย์ท้าวสุรนารีอำเภอโชคชัย ในการจัดงานสมโภชน์ฉลองอนุสาวรีย์ท้าวสุรนารีอำเภอโชคชัย ประจำปี 2561 ซึ่งจัดขึ้นระหว่างวันที่ 23 – 25 กุมภาพันธ์ 2561 ณ ที่ว่าการอำเภอโชคชัย