มอบถุงยังชีพช่วยเหลือประชาชนผู้ประสบอุทกภัยในเขตเทศบาลตำบลโชคชัย(กรณีเกิดสาธารณภัย)

01 พ.ย. 64

วันที่ 1 พฤศจิกายน 2564 นางลลิตภัทร พฤฒิศาสตร์ นายกเทศมนตรีตำบลโชคชัย พร้อมด้วย คณะผู้บริหาร ปลัดเทศบาล หัวหน้าส่วนราชการ ลงพื้นที่ มอบถุงยังชีพช่วยเหลือประชาชนผู้ประสบอุทกภัยในเขตเทศบาลตำบลโชคชัย(กรณีเกิดสาธารณภัย)