มอบถุงยังชีพให้กับผู้นำชุมชน เพื่อที่จะนำไปมอบให้กับผู้ที่อยู่ระหว่างการกักตัว ในเขตเทศบาลฯ

26 ส.ค. 64

วันที่ 25 ส.ค. 2564

นางลลิตภัทร พฤฒิศาสตร์ นายกเทศมนตรีตำบลโชคชัย ดร.พงศพัชฌ์ โชติธนภูดินันท์ ปลัดเทศบาลตำบลโชคชัย พร้อมด้วยคณะผู้บริหาร สมาชิกสภาเทศบาลฯ และเจ้าหน้าที่เทศบาลฯ ได้มอบถุงยังชีพให้กับผู้นำชุมชน เพื่อที่จะนำไปมอบให้กับผู้ที่อยู่ระหว่างการกักตัว ในเขตเทศบาลฯ ในการนี้ องค์กรบุญจงช่วยเพื่อน ได้ร่วมมอบน้ำแร่ “บุญจง” เพื่อสุขภาพ ให้กับผู้ที่อยู่ระหว่างการกักตัว ตามมาตราการเฝ้าระวังและควบคุมการเเพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา2019 (โควิด 19) โดยมี ผญบ. เป็นตัวแทนรับมอบ
สรุปจำนวนผู้ที่กักตัว “ในเขต ทต.โชคชัย” ดังนี้
– ศูนย์พักคอย (CI) วัดใหม่สระประทุม จำนวน 11 ราย
– ศูนย์พักคอย (CI) วัดโบสถ์คงคาล้อม จำนวน 6 ราย
– ศูนย์พักคอย (CI) ศาลา SML ม.13 ต.กระโทก จำนวน 8 ราย
– สถานที่กักตัว (LQ) วัดศรีพุทธาราม (วัดใน) จำนวน 4 ราย
– สถานที่กักตัว (LQ) บ้านเหลาชัย จำนวน 1 ราย
– สถานที่กักตัว (HQ) กักตัวที่บ้าน จำนวน 91 ราย
ข้อมูล ณ วันที่ 25 สิงหาคม 2564