มอบถุงยังชีพให้ผู้ที่อยู่ระหว่างการกักตัว ตามมาตรการเฝ้าระวังและควบคุมการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019

09 ก.ค. 64

วันที่ 9 กรกฎาคม 2564 เวลา 14.00 น. นางลลิตภัทร พฤฒิศาสตร์ นายกเทศมนตรีตำบลโชคชัย นายมานพ ขาวกระโทก รองนายกฯ นายพงศพัชฌ์ โชติธนภูดินันท์ ปลัดเทศบาลตำบลโชคชัย พร้อมด้วยคณะผู้บริหารและเจ้าหน้าที่เทศบาลฯ ลงพื้นที่มอบถุงยังชีพให้ผู้ที่อยู่ระหว่างการกักตัว ตามมาตรการเฝ้าระวังและควบคุมการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (โควิด-19) ในพื้นที่เทศบาลตำบลโชคชัย จังหวัดนครราชสีมา