มอบถุงยังชีพให้ผู้ประสบเหตุวาตภัย พายุพัดบ้านเรือนเสียหาย จำนวน 2 ราย

15 ส.ค. 66

 

วันที่ 15 สิงหาคม 2566 เวลา 15.30 น. นางลลิตภัทร พฤฒิศาสตร์ นายกเทศมนตรี พร้อมด้วยคณะผู้บริหาร ปลัดเทศบาล หัวหน้าส่วนราชการ ร่วมให้กำลังใจ มอบถุงยังชีพให้ผู้ประสบเหตุวาตภัย พายุพัดบ้านเรือนเสียหาย จำนวน 2 ราย ดังนี้ 1.นายสวัสดิ์ หมิ่นกระโทก บ้านเลขที่ 29 หมูที่ 6 ต.โชคชัย รายที่ 2.นางสาวธนัญญ์นภัสร พานิชเลิศ บ้านเลขที่ 30/2 หมู่ที่ 6 ต.โชคชัย เพื่อเป็นการบรรเทาความเดือดร้อนเบื้องต้น และเพื่อเป็นขวัญกำลังใจให้แก่ครอบครัวผู้ประสบเหตุ ต่อไป..
+4
ดูข้อมูลเชิงลึกและโฆษณา
โปรโมทโพสต์
ความรู้สึกทั้งหมด

คุณ และ คนอื่นๆ อีก 20 คน