มอบวุฒิบัตร บัณฑิตน้อย ประจำปีการศึกษา 2564

05 เม.ย. 65
วันที่ 5 เมษายน 2565 เวลา 09.00 น.
-นางลลิตภัทร พฤฒิศาสตร์ นายกเทศมนตรีตำบลโชคชัย เป็นประธานในพิธีมอบวุฒิบัตร บัณฑิตน้อย ประจำปีการศึกษา 2564
-ให้แก่ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลตำบลโชคชัย
-โดยมี ดร.นายพงศพัชฌ์ โชติธรภูดินันท์ ปลัดเทศบาล เป็นผู้กล่าวรายงาน และมีคณะผู้บริหารสภาเทศบาลฯ สมาชิกสภาฯ หัวหน้าส่วนราชการ เจ้าหน้ากองการศึกษา ครูผู้ดูแลเด็กเล็ก ลูกจ้าง ร่วมแสดงความยินดี กับบัณฑิตน้อยที่จบใหม่ในครั้งนี้ด้วย..