มอบเครื่องแบบอาสาสมัครป้องกันภัยฝ่ายพลเรือน

21 ก.ย. 63

 

วันที่ 17 กันยายน 2563 เวลา 09.00 น. นางลลิตภัทร พฤฒิศาสตร์ นายกเทศมนตรีตำบลโชคชัย เป็นประธานมอบเครื่องแบบอาสาสมัครป้องกันภัยฝ่ายพลเรือน และเสื้อสะท้อนแสง ให้แก่ อปพร.เทศบาลตำบลโชคชัย เพื่อเป็นขวัญและกำลังใจในการปฏิบัติงาน ด้านบรรเทาสาธารณภัย และด้านช่วยเหลือพี่น้องประชาชนในเขตเทศบาลตำบลโชคชัย..