มอบเงินช่วยเหลือผู้ประสบเหตุวาตภัย

21 เม.ย. 63

วันที่ 21 เมษายน 2563 เวลา 10.00 น. นางลลิตภัทร พฤฒิศาสตร์ นายกเทศมนตรีตำบลโชคชัย เป็นประธานมอบเงินช่วยเหลือราษฎรผู้ประสบปัญหาวาตภัย ในพื้นที่เขตเทศบาลตำบลโชคชัย
โดยมี คณะผู้บริหารและสมาชิกสภาเทศบาล พร้อมด้วย ปลัดเทศบาลฯ หัวหน้าสำนักปลัดฯ พร้อมคณะ ได้ออกมอบเงินเยียวยาช่วยเหลือผู้ประสพปัญหาวาตภัย
ที่ได้รับผลกระทบทำให้บ้านเรือนเสียหายหลายหลังคาเรือน ซึ่งมีทั้งหมด 5 ราย ดังนี้
1.นางสมศรี ปุระโน
2.นางเกตุ นพมิต หมู่ที่
3.นายสวั่น ศรีพระจันทร์
4.นางน้อย ศรีบุญเรือง
5.นางสาวพิญ สุบงกช