มอบแจลล้างมือให้แก่ตัวแทนชุมชนในเขตเทศบาลตำบลโชคชัย

22 เม.ย. 63

วันที่ 22 เมษายน 2563 เวลา 09.00 น. นางลลิตภัทร พฤฒิศาสตร์ นายกเทศมนตรีตำบลโชคชัย พร้อมด้วย รองนายกฯนายมานพ ขาวกระโทก รองนายกฯนายแดง ขวัญกระโทก และคณะผู้บริหารสภาฯ สมาชิกสภาฯ ได้ลงพื้นที่มอบเจลแอลกอฮอลล้างมือฆ่าเชื้อให้แก่ประชาชนในเขตเทศบาลฯ เพื่อเป็นการป้องกันการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโคโรน่า2019(COVID-19)ซึ่งได้ส่งมอบให้แก่ตัวแทนชุมชน ดังนี้
จุดที่ 1 บ้านผู้ใหญ่สินธุ์ หมู่ที่ 1 ต.โชคชัย
จุดที่ 2 บ้านกำนันวุฒิไกร หมู่ที่ 2 ต.โชคชัย
จุดที่ 3 บ้านผู้ใหญ่บุญเสริม หมู่ที่ 3 ต.โชคชัย
จุดที่ 4 ศาลาต้นโพธิ์ทอง หมู่ที่ 12 ต.โชคชัย
จุดที่ 5 บ้านพิชิตคเชนทร์ หมู่ที่ 4 ต.โชคชัย
จุดที่ 6 บ้านผู้ใหญ่สมยศ หมู่ที่ 5 ต.โชคชัย
จุดที่ 7 บ้านผู้ใหญ่วุฒิชัย หมู่ที่ 14 ต.โชคชัย
จุดที่ 8 บ้านนางสมเกียรติ(ประธานชุมชน) หมู่ที่ 13 ต.โชคชัย