มาตรการป้องกันการละเว้นการปฏิบัติหน้าที่ในการบังคับใช้กฎหมายเกี่ยวกับป้ายโฆษณาบนทางสาธารณะที่อยู่ในครามรับิดชอบของเทศบาลตำบลโชคชัย

30 ธ.ค. 64