ยกเลิกการประกวดราคาจ้างปูลาดแอสฟัลท์ติกคอนกรีตทับผิวถนนเดิม ถนนทางเข้าวัดศรีพุทธาราม หมู่ที่ 1,12 ตำบลกระโทก อำเภอโชคชัย จังหวัดนครราชสีมา

10 ก.ย. 63