ยกเลิกการประกวดราคาจ้างปูลาดแอสฟัลท์ติกคอนกรีตทับผิวถนนเดิม ถนนหน้าสำนักงานเทศบาลตำบลโชคชัย หมู่ที่ 1 ตำบลโชคชัย อำเภอโชคชัย จังหวัดนครราชสีมา

10 ก.ย. 63